Markanız İçin Sosyal Medyanın Önemi

İçerisinde bulunduğumuz dijital çağ ile birlikte yaşamımızın içerisinde gündemimizi meşgul eden sosyal medya, internet üzerindeki hemen her web sitesini tanımlamak için kullanır hale gelmiştir. Ancak sosyal medyayı genel tabir olarak, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest gibi uygulamalarda yayınladığımız içerikler olarak açıklayabiliriz. Markaların fiziki yapısının dijital temsili olan web siteleri gibi sanal dünya üzerinde sattığınız ürün veya hizmetlerin sergilendiği bir vitrin olma işlevi ile günümüz pazarlama stratejileri içerisinde kendine önemli bir yer edinmiş sosyal medya aynı zamanda kurumların marka kimliklerini açık ederek marka bilinirlikleri ve farkındalık yaratma gibi konularda en çok tercih edilen alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmaların sosyal medyaya yönelmelerinin en temel sebeplerinden biri kelime anlamı ile birlikte medyanın kolaylıkla büyük kitlelere hitap ederek marka bilinirliğini kolay ve etkili şekilde arttırarak giderek çoğalan potansiyel müşteri kitlesinin oluşumuna büyük katkı sağlamasıdır. Geleneksel medya her nasıl ki dönemin en çok tercih edilen medya kolları üzerinden hedef kitleye ulaşabilmeyi vaat ediyorsa günümüz yeni medyasının yani sosyal medyanın da hedefi aynı şekilde hedef kitlenin zamanını yoğun olarak geçirdiği mecra üzerinde doğru stratejiler ile aktif olunarak kullanıcıların aklında kalarak bilinirliği arttırmaktır.

Sosyal medya hesaplarının değişen platformlara göre değişen kendine has dilleri vardır. Sadece bir hesap sahibi olmak yetmez aynı zamanda markanızın kurum kimliği ile örtüşen sosyal mecranın dilini doğru bir şekilde kullanarak kendinizi hedefleriniz doğrultusunda ifade etmeniz gerekmektedir. Kolay yollar ile büyük kitlelere hitap edebilmek büyük bir avantaj olarak görülse de markanıza aykırı düşecek herhangi bir paylaşımınız aynı büyük kitle tarafından olumsuz karşılanarak sizin için dezavantaja dönüşebilecektir.

Büyük bir bilinç gerektiren bu alanda aktif olarak hedef kitlenize kurumsal kimliğiniz doğrultusunda atacağınız her doğru stratejideki adım sizi hedeflerinize yaklaştırarak kısa sürede büyük kazançlar sağlamanıza hizmet edecektir. Kızarsan rekabet ortamanın bir sonucu olarak hep bir adım ötede olabilmeyi amaçlayan firmaların işlerini her nasıl kusursuz yapmaya çalışıyorlarsa dijital yüzleri ve sosyal mecralar üzerinde de profesyonel planlamar yaparak pazarlamanın etkisini arttırmak gerekmektedir. Hitap etmek istediğiniz müşteri kitleniz günümüz koşulları ile zamanın önemli bir kısmını herhangi bir sosyal mecra üzerinde geçirdiği bilgisini kullanarak sosyal medya hesaplarınız üzerinde sizi gören ve inceleyen müşteriniz için her zaman hazır olmanız gerekmektedir.

Web Siteniz gibi dijital dünyaya açılan bir kapınız olan sosyal mecraların kullanıcılarını yer, zaman, statü gibi konularda özgürleştirmesi sizin erişebileceğiniz kitleyi tamamen büyütmektedir. Örneğin markanızın bulunduğu il ve ilçe dışında bir müşteriye erişebilmeniz referanslarınız dışında mümkün bir durum değilken sosyal medya hesabınız üzerinden sizi keşfeden bir kullanıcı konum olarak sizden kilometrelerce uzak olsa da o müşteriye erişebilmenizi sağlayarak potansiyel müşteri halkanızı genişletmektedir. Günümüz yenilikleri ile değişen sektörel pazarların önemli bir konusu haline gelmiş dijital pazarlama, bize dijital reklamların etkisi üzerine her gün yeni bir bilgiyle gelmektedir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki markanızın reklamını ücretsiz olarak yapabileceğiniz ve etki alanı son derece geniş olan sosyal medya hedeflerinizi gerçekleştirebilmenin en düşük maliyetli ve en etkili yoludur.