Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Firmanıza Olan Katkıları

Kurumsal kimlik çalışmaları firmaların genel hatlarıyla birlikte bütün hal ve hareket düzenini, stratejik kararlarını, olaylara karşı bulunduğu pozisyonu ve firmanın duruşunu temsil etme biçimlerinin tümüne verilen isimdir. Markaların kültürleri ile şekillenen dilleri ve üslupları kime nasıl hitap edileceği üzerinde karar ve tercihleri barındırmaktadır. Nihai amaçlara giden uzun yolda hangi stratejik yolun izleneceğini belirlemektedir. Kurumların kendilerini ifade etme biçimleri olarak da tanımlamak yanlış olmayacaktır. Kişilerin kendi aralarında iletişime geçebildikleri gibi şirketlerinde kendi müşteri portföyü ile iletişim haline girebilmesi ve onların dikkatini üzerine çekebilmesi amacıyla kullanıldığından ötürü firma imajı konusunda büyük bir önem taşımaktadır.

 

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzu: Markanın tüm değerlerini ve kültürünü anlatan kitapçıkların içerisinde markanın daha önce yaptıklarını ve yapabilme potansiyelini detaylı olarak içerisinde barındırmalıdır. Firmayı tanımayan birine bu kitap verildiği zaman firmayla daha önce onlarca kez iş yapmış kadar bilgi sahibi olabilmelidir.

 

Kurumsal yazı tipi ve markanın rengi: Markanın bulunduğu yerde adı görünmese bile kendini belli edebilen kurumsal renk ve yazı tipi tercihleri firmaların imzası olarak görülmektedir. Kullanıcılar tarafından tanınan imzalar kişileri güvende hissettirerek seçimler üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

 

Logo ve Slogan Uyumu: Logo ile slogan şirketin varlığını temsil eden ve şirketi ticari hayatta tanımlayan yegane iki unsurdur.  Bugün bir firmayı düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak logosu ya da sloganı gelmektedir. Dillerimize dolanan akılda kalıcı sloganlar marka bilinirliği için son derece önemlidir. Bu noktada şirketin yaptığı işi iyi temsil eden sade ama şık bir logo ve iyi bir slogan oldukça büyük bir katkı sağlayacaktır.

 

Kartvizit: Kartvizitler şirketin ticari alanda devamlı olarak reklamını yapmaya yarayan kimlik kartları olarak tanımlanabilmektedir. Kartvizit üzerinde şirketin adı, ne iş yapıldığı, slogan, adres, telefon numarası ve mail adresi kişi iletişim bilgileri bulunmaktadır ki bu da firmaların hedef kitlelerine hitap edebilecekleri geleneksel ve etkili bir yol olarak günümüzde  sıkça kullanılmaktadır.